FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको सूचना....!!!

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको सूचना....!!!

दस्तावेज: 

आर्थिक वर्ष२०७५/०७६ को खर्च गर्ने अख्तियारी सम्बन्धी

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

कर संकलन समझदारी पत्र

दस्तावेज: 

Pages