बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

७५/७६ 08/21/2018 - 15:52 PDF icon आर्थिक बर्ष२०७५ ऐन.pdf, PDF icon आर्थिक ऐनका अनुसुचीहरु 1.pdf

आर्थिक बर्ष२०७५ l ७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट

७५/७६ 08/21/2018 - 15:51 PDF icon आर्थिक बर्ष२०७५ l ७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट.pdf, PDF icon बजेटका अनुसुचीहरु.pdf

सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५/७६

७५/७६ 08/21/2018 - 15:45 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf

मिति २०७४ माघ १९ गते रकमान्तर गरिएका बजेट हरु रु हजारमा

७४/७५ 02/05/2018 - 15:27 PDF icon converted_file_003dc32c (1).pdf

आर्थिक ऐन

७४/७५ 01/26/2018 - 13:01 PDF icon सिमकोट गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७४.pdf

आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को संसोधित/थप बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 01/21/2018 - 17:50 PDF icon converted_file_156d385a.pdf

वित्तीय अनुमान तथा वजेट

७४/७५ 01/21/2018 - 17:44 PDF icon converted_file_aa6e8e1a.pdf

आर्थिक वर्ष २०७४ नीति कार्यक्रम तथा बजेट भाषण

७४/७५ 01/21/2018 - 17:40 PDF icon converted_file_f5348e45.pdf