FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लैंग्ङिक हिंसा तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी सेवाको नक्सांकन सिमकोट गाउँपालिका

सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गत सहकारीहरुको जरुरि सूचना

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकामा डिजिटल सुचना पाटी नयाँ सुचारु

wordlink ले सिमकोट गाउँपालिकामा निशुल्क इन्टरनेट सेवा जडान सुचारु......

दस्तावेज: 

करार सेवा लिने सम्बन्धी सूचना...!!!

दस्तावेज: 

मोबाइल एप्स सेवा विस्तार

दस्तावेज: 

Pages