FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आधिकारी इमेल निर्माण सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गत कुन वडामा कतिवटा क्वारेन्टाइनको र क्वारेन्टाइनमा बसेको संख्याको विवरण l

दस्तावेज: 

नेपाल सरकार बन तथा वातवरण मन्त्रालयद्रारा र मोट माक्कडोलान्ड को प्रविधिक सहयोग मा संचालन हुने नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको दोस्रो चरण र सिमकोट गाउँपालिका बीच समझदारी पत्र l

दस्तावेज: 

कोभिड-१९ को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस सिमकोट गाउँपालिकाको विमा सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

सूचना सबै निमार्ण व्यवसायी को लागि l

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति विवरण २०७६

दस्तावेज: 

Pages