FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६

सिमकोट गाउँपालिकाको आ.व २०७६/०७७ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५

आर्थिक बर्ष२०७५ l ७६ को पारित नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट

सिमकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५/७६

मिति २०७४ माघ १९ गते रकमान्तर गरिएका बजेट हरु रु हजारमा

दस्तावेज: 

Pages