FAQs Complain Problems

सिमकोट गाउँपालिकाको (suswa) Unit र सिमकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र नि: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हामी सिमकोट बडा नं ७ को अनुगमन मा लेगधिगा चाैगानफया खानेपानीको आरविटि अनुगमन हुदै गरेको तस्वीरहरु l