FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) करार उम्मेदवार छनोट सम्बन्धि सूचना l

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिवद्धता l

उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना l

सूचना .....सुचना.... सूचा

दस्तावेज: 

आवश्यक सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको मिति २०७७/०४/२२ र मिति २०७७/०५/०३ गतेको करार पदपूर्तिको लिखित परिक्षामा तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएको व्यहोरा अनुरोध छ l

दस्तावेज: 

Pages