FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जंकफुट निषेधित विद्यालय अभियान सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

चौथो त्रैमासिक तलबी माग फारम पेस गर्ने सम्बन्धि सूचना !

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपलिको जरुरी सहकारी सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगार प्रवर्द्धन सम्बन्धी सूचना l

दस्तावेज: 

साक्षरता र पूर्ण खोप सुनिश्चित गाउँपालिका घोषणा सम्बन्धि सूचना l

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन l

दस्तावेज: 

Pages