FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिमकोट गाउँपालिकाले प्रथम पटक स्वतःप्रकाशन(Proactive Disclosure) गरिएको छ आ.व.२०८०।०८१ को कात्तिक,मंसिर र पौष महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरुको विवरण l ८०/८१ 01/30/2024 - 19:23 PDF icon ilovepdf_merged.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो सिमकोट कक्षा (१-८) ८०/८१ 01/30/2024 - 13:21 PDF icon All Page Simkot Humla Local Curriculam_2080.pdf
सिमकोट गाउँपालिका शैक्षिक प्रोफाइल २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:53 PDF icon सिमकोट गाउँपालिका शैक्षिक प्रोफाइल २०८०.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको अर्धवार्षिक PPT ७९/८० 04/11/2023 - 15:42 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको ppt.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना २०७९ l ७९/८० 02/26/2023 - 16:05 PDF icon Simikot LAPA_9 Aug 2022_Final.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको शैक्षिक प्रोफाइल २०७९/८० ७९/८० 02/02/2023 - 15:15 PDF icon Simkot Education Profile Humla -2079.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७९/०८०-२०८३/८४ ७९/८० 12/14/2022 - 12:51 PDF icon Periodic Plan Simkot.pdf
आ.ब २०७९/०८०को सिमकोट गाउँपालीका मध्यमकालीन खर्च संरचना l ७९/८० 12/14/2022 - 11:35 PDF icon MTEF Simkot.pdf
बाढी तथा पहिरो जोहिम चित्रावली ७९/८० 07/28/2022 - 15:16 PDF icon Hazard_Atlas_Simkot_Final_GA.pdf