FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना ,२०७९ ८०/८१ 06/23/2024 - 11:39 PDF icon simikot Rural Municipality lapa report final.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्त )स्वत प्रकाशन l ८०/८१ 04/28/2024 - 13:40 PDF icon स्वतःप्रकाशन1.pdf
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्राप्‍त अङ्‍क - प्रमाणीकरणको आधार * ८०/८१ 03/17/2024 - 17:38 PDF icon कार्यसम्पादन_मूल्याङ्कन_वापत_अङ्क_सम्बन्धी_विवरण1(4).pdf
सिमकोट गाउँपालिकाले प्रथम पटक स्वतःप्रकाशन(Proactive Disclosure) गरिएको छ आ.व.२०८०।०८१ को कात्तिक,मंसिर र पौष महिनामा सम्पादन गरेका प्रमुख कामहरुको विवरण l ८०/८१ 01/30/2024 - 19:23 PDF icon ilovepdf_merged.pdf
स्थानीय पाठ्यक्रम हाम्रो सिमकोट कक्षा (१-८) ८०/८१ 01/30/2024 - 13:21 PDF icon All Page Simkot Humla Local Curriculam_2080.pdf
सिमकोट गाउँपालिका शैक्षिक प्रोफाइल २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 10:53 PDF icon सिमकोट गाउँपालिका शैक्षिक प्रोफाइल २०८०.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको अर्धवार्षिक PPT ७९/८० 04/11/2023 - 15:42 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको ppt.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना २०७९ l ७९/८० 02/26/2023 - 16:05 PDF icon Simikot LAPA_9 Aug 2022_Final.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको शैक्षिक प्रोफाइल २०७९/८० ७९/८० 02/02/2023 - 15:15 PDF icon Simkot Education Profile Humla -2079.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७९/०८०-२०८३/८४ ७९/८० 12/14/2022 - 12:51 PDF icon Periodic Plan Simkot.pdf

Pages