FAQs Complain Problems

७४/७५

मिति २०७४ माघ १९ गते रकमान्तर गरिएका बजेट हरु रु हजारमा

दस्तावेज: 

गाँउ कार्यपालिका सदस्यहरुको नाम र सम्पर्क न.

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धि दिग्दर्शन २०७४

आर्थिक ऐन

संशोधन

दस्तावेज: 

Pages