FAQs Complain Problems

७५/७६

सिमकोट गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिहरु को सम्पर्क नं

दस्तावेज: 

सूचन ! सूचना !! सूचना !!! सिमकोट गाउंपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजना तथा युनिसेफ नेपालको सहयोगमा संचालन हुन गइ रहेको मातृ शिशु बाल तथा किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा सम्बिन्ध अबरोध बिश्लेशण कार्यशाला गोष्ठीमा तपसीलको मिती समय र स्थानमा उपस्थितीका लागि अनुरोध

मिति २०७६/०१/२३/ र २४ गते सिमकोट गाउँपालिकाको आयोजना र युनिसेफ नेपालको सहयोगमा सिमकोट गाउँपालिकामा (बालबालिका सम्बन्धि नीति तर्जुमा) सम्बन्धि कार्यसाला गोष्ठी l

लैंग्ङिक हिंसा तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी सेवाको नक्सांकन सिमकोट गाउँपालिका

सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गत सहकारीहरुको जरुरि सूचना

दस्तावेज: 

Pages