FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 15:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf, PDF icon आर्थिक ऐनका अनुसुचीहरु.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको शिक्षा निमावली २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 14:19 PDF icon शिक्षा नियमावली सिमकोट.pdf
सिमकोट गाँउपालिकाको शैक्षिक अनुदान (सामुदायिक विद्यालय ) निर्देशिका 2075 ७५/७६ 09/21/2018 - 14:17 PDF icon अनुदान निर्देशिका २०७५0.pdf
सिमकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 14:15 PDF icon सिमकोट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य ऐन २०७५.pdf
२४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९) ७५/७६ 09/21/2018 - 14:11 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९).pdf
२१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/21/2018 - 14:04 PDF icon २४. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (१२.९) (1).pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७५/७६ 09/21/2018 - 14:01 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही विधेयक.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 13:58 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७५/७६ 09/21/2018 - 13:57 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf

Pages