FAQs Complain Problems

समाचार

७७/७८

सूचना .....सुचना.... सूचना .!!!!

दस्तावेज: 

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना सम्वन्धमा (सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला)

दस्तावेज: 

शीलबन्दी दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना l

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी <स्थानिय तहको नाम> भरीका सामुदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पु-याउन

सिमकोट गाउँपालिका राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८

सिमकोट गाउँपालिका बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यविधि २०७८

Pages