FAQs Complain Problems

७८-७९

सिमकोट गाउँपालिको ILG profile गणकहरु छनोट गरिएको नतिजा प्रकाशन l

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को गाउँ सभा संचालन हुने सम्बन्धी सुचना l l

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माण सम्बन्धी कार्यपालिकाको बैठक सुचना l l

जज्येष्ठ नागरिक प्रति गरिने दुर्व्यवहार विरुद्धको विवस सम्बन्धमा l

ILG Profile सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

Pages