FAQs Complain Problems

७८-७९

सिमकोट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना ।

दस्तावेज: 

सस्थागत दुध विक्री गर्ने कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान को सूचना .

दस्तावेज: 

दोस्रो चौमासिक निकासा सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

सूचना .....सुचना.... सूचना .!!!!

दस्तावेज: 

पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराईने सम्बन्धमा जारी गरिएको सूचना ....!!!

दस्तावेज: 

सिमकोट गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँ सभा

Pages