FAQs Complain Problems

सिमकोट गाउँपालिकाको मिति २०७७/०४/२२ र मिति २०७७/०५/०३ गतेको करार पदपूर्तिको लिखित परिक्षामा तपशिल बमोजिमका उम्मेदवारहरु सफल हुनु भएको व्यहोरा अनुरोध छ l

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: