FAQs Complain Problems

सिमकोट गाउँपालिका शिक्षायुवा तथा खेलकुद शाखाद्धरा यस गाउँपालिकामा संचालित आधारभूत (कक्षा १-८ ) विद्यालयमा उपाध्यक्ष द्धरा Broadband Internet उपकरणहरु वितरण l