FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

व्यवसाय विकास सेवा संस्थाहरुको लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावको कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR)

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) करार उम्मेदवार छनोट सम्बन्धि सूचना l

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिवद्धता l

उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF) करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना l

सूचना .....सुचना.... सूचा

दस्तावेज: 

आवश्यक सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

Pages