FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शिलवन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयपत्र l

आधारभुत तह कक्षा ८ को वार्षिक परिक्षाको नतिजा सिमकोट गाउँपालिका शिक्षा शाखl ;l

दस्तावेज: 

शैक्षिक सत्र २०८० को वार्षिक परिक्षाको समयतालिका ।

आ.व २०८० को लागि छनोट भएका विषयगत विज्ञहरुको सुची प्रकासन l

आशयको सूचना ।

सिमकोट गाउँपालिका कृषि शाखाको सूचना सूचना ...!!!!

Pages