FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक २०८०l०८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम(रातो किताब)

सिमकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम l

सिमकोट गाउँपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम २०८०/०८१

सिमकोट गाउँपालिकाले संबिधान अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पारित गरियो l

सिमकोट गाउँपालिकाको रातो किताब आर्थिक बर्ष २०७८ र ०७९

आर्थिक वर्ष २०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

Pages