FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

सिमकोट गाउँपालिकाले संबिधान अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पारित गरियो l

सिमकोट गाउँपालिकाको रातो किताब आर्थिक बर्ष २०७८ र ०७९

आर्थिक वर्ष २०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य

आर्थिक बर्ष २०७७ र ७८ को बजेट बक्तव्य

सिमकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६

Pages