FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सिमकोट गाउँ पालिकाको शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यालय भर्ना कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा l (सबै विद्यालय )

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना !! सूचना .....!!!!

दस्तावेज: 

कार्यक्रम उपस्थित सम्बन्धमा l

दस्तावेज: 

विषय विशेषज्ञको लागि निवेदन आह्वान समबन्धि सूचना l

आ.व २०७९/१२/२४ गते सिमकोट गाउँपालिकाको आधारभूत तहको नतिजा प्रकाशन l

सेवा जनसक्ति पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages